az rus en
NEWS

"VICTORI LTD" kompaniyası - Azərbaycan ərzaq malları bazarında ən iri firmalardan biridir. Azərbaycan bazarında stabil vəziyyət əldə etdikdən sonra ,biz fəaliyyətimizin günlərindən başlayaraq hər gün qarşımıza qoyduğumuz yüksək standartlara nail olmağa çalışırıq.

Bizim fəaliyyətimizin əsasını ərzaq məhsullarının istehsalı və satışı təşkil edir (həm xarici, həm də yerli istehsal).

Idxal olunan ərzaq məhsulları arasında - ət, süd balıq məhsulları, konservləşdirilmiş tərəvəzlər, içkilər və şirniyyat, Ispaniya, Fransa, Almaniya, Çexiya, Macarıstan, Italiya, Rusiya, Ukrayna, Belorus və s. yaxşı istehsalatçılarından idxal olunur.

Biz öz alıcılarımız arasında uzunömürlü, stabil, işgüzar münasibət yaratdığımıza görə və onların arasında e'tibarlı ticarət partnyoru yaratdiğımıza görə fəxr edirik. Buna parlaq sübut tez-tez yaranan yerli və xarici firmaların bizə əməkdaşlıq ücün müraciət etməsidir.

Bununla bərabər biz bütün fikrimizi öz istehsalımızın inkişafına yönəltmişik. Hal hazırda mayonez və xardal istehsal etməklə yanaşı, həmdə ədviyyatların qablaşdırılmasıyla məşğuluq.

Yüksək keyfiyyət, geniş çeşiddə məhsul, ilin istənilən vaxtında məhsulun olması,təchizatın dinamikliyi, həmçinin alıcıya yüksək səviyyədə xidmət,inama və etibara həmişə garant - bugünkü bazarda özümüzü təsdiq etmək üçün bizim əsas prinsiplərimizdir.